| www.swblog.pl & www.cadblog.pl | Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>
stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Firefox lub Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)
|
ostatnie wydanie CADblog.pl | w numerze | archiwum |

Blog poświęcony systemowi SolidWorks 3D CAD,     
związany z czasopismem CADblog.pl 
    
 

© Maciej Stanisławski 2009
     
          ul. Pilicka 22, 02-613 Warszawa, tel.: 0602 336 579      
 maciej@cadblog.pl     
2016 rok VIII
    


   >> Strona główna | Wiadomości | SWblog | Ciekawe linki | Przegląd prasy, artykuły itp. | CADblog | Archiwum CADblog.pl  | CAD Raport |


Wydanie aktualne

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


W przygotowaniu...


Podręczniki, publikacje tematyczne,
wydawnictwa...

• Podręcznik do SOLIDWORKS 2014

Modelowanie powierzchniowe | Narzędzia do form | Rendering
i wizualizacje...


Wydania archiwalne

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum, wydanie flash tutaj

numer 1(15) 2011
HD dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD już dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD już dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum


 


„(...) Nie istnieje jeden, idealny system CAD, zaspokajający potrzeby wszystkich inżynierów.
Ale idealnym systemem jest ten, który usprawnia projektowanie i pozwala nam nie tylko doskonalić się, ale także... zaspokajać nasze potrzeby i realizować marzenia.”

zasłyszane...

Piątek, 28.10.2016 r.

Po premierze

Tytuł może sugerować pewien związek artykułu z politykami, ale tak oczywiście nie jest. Pragnę za jego pośrednictwem podzielić się z Państwem spostrzeżeniami wyniesionymi po oficjalnej polskiej premierze SOLIDWORKS 2017, która miała miejsce na spotkaniu prasowym zorganizowanym w Warszawie, we wtorek 11 października. Najwyższy czas, by to uczynić, tym bardziej, że mamy za sobą już premiery organizowane przez VAR DS SOLIDWORKS...

Maciej Stanisławski

Jako pierwszy wystąpił Dariusz Kudzia (Country Manager Poland) reprezentujący tutaj firmę „matkę”, jaką w stosunku do DS SOLIDWORKS jest Dassault Systemes (3DS). Jego prezentacja miała na celu przybliżenie historii firmy (sięgającej początku lat 80. minionego stulecia), jej osiągnięć, wzrostu liczby użytkowników etc. Mimo, iż była to premiera SOLIDWORKS 2017, była też mowa o CATII – pierwszym systemie CAD 3D opracowanym przez Dassault Systemes, nadal używanym i rozwijanym, szczególnie popularnym w branży aerospace i automotive. Nawiasem mówiąc, obie te branże zwyczajowo (już od 25 lat) uważane są przez szefostwo i analityków firmy za najważniejsze rynki zbytu.

Padło także kilka słów na temat ideii „Digital Mockup (DMU)”, którą w jednym zdaniu można zawrzeć w sposób następujący: opisanie danego produktu w postaci danych cyfrowych 3D tak, by opis ten mógł być wykorzystany podczas całego cyklu życia produktu. Jak można się domyśleć, obecnym rzeczywistym rozwinięciem tej idei jest platforma 3DEXPERIENCE – zainteresowanych odsyłam do innych miejsc na CADblog.pl lub innych źródeł, gdyż tutaj powoli przechodzimy do bohatera spotkania...

Kompas 3DS – i jego opis (np. oprogramowanie Exalead umożliwiające wyszukiwanie m.in. podobnych produktów na podstawie analizy ich kształtu), a także 12 branż/segmentów rynku, dla których 3DS oferuje dedykowane rozwiązania...

3DS ma ponad 3000 klientów w Polsce i pod względem branż obsługuje pełne spektrum klientów. Co ciekawe, w Krakowie działa specjalny zespół (liczący ok. 150 osób) odpowiedzialny za rozwój aplikacji Delmia Apriso...

 

"The power you need to drive innovaton"
Prowadzenie wydarzenia przejął Uwe Burk (dyrektor zarządzający DS SolidWorks na Europę Środkową), który w swojej prezentacji skoncentrował się na otoczeniu biznesowym związanym z SOLIDWORKS. Mogliśmy dowiedzieć się m.in., że liczba certyfikowanych użytkowników SOLIDWORKS na całym świecie liczy ponad 200 000 (ogólna liczba użytkowników, także tych bez jakichkolwiek certyfikatów sięga 3,5 mln), a ponad 250 000 firm wykorzystuje na co dzień rozwiązanie DS SOLIDWORKS. Warto wspomnieć, że w naszej części Europy to właśnie w Polsce w ostatnim czasie odnotowuje się największy wzrost sprzedaży rozwiązań DS SOLIDWORKS i obecnie to Polska jest w naszym regionie liderem pod względem liczy stanowisk komercyjnych i edukacyjnych (a jeszcze kilka lat temu Czesi mieli ich więcej od nas!).

W czasie prezentacji Uwe podkreślał znaczenie słowa „community” w odniesieniu do użytkowników SOLIDWORKS. Istotnie, w przypadku „społeczności SOLIDWORKS” można mówić o swoistym fenomenie – chyba żaden program nie doczekał się tylu stowarzyszeń, klubów użytkowników, forów, tylu wydarzeń w roku kalendarzowym związanych tylko z oprogramowaniem (w tym największej corocznej konferencji SolidWorks World, organizowanej na przełomie stycznia i lutego na południu USA).

– Widzimy, jakim zmianom podlega łańcuch wartości, jak zmienia się łańcuch zależności biznesowych. To użytkownik końcowy daje impuls do tego, jak powinien wyglądać końcowy produkt – mówił Uwe Burk – w jakim kierunku powinien postępować jego rozwój. Szczerze wierzymy, że potrzebna jest platforma, która, powiedzmy, zdemokratyzuje proces tworzenia, powstawania nowych produktów etc. – deklarował.

Bardzo istotne znaczenie wydaje się mieć dla DS SOLIDWORKS partnerstwo z ALTIUM. Dzięki temu nowy SOLIDWORKS 2017 PCB stanowi kompletne, pełne rozwiązanie dla branż z obszaru mechatroniki. Istotnie, trudno w tej chwili wskazać dziedziny techniki, w których elektronika nie współgra z rozwiązaniami stricte mechanicznymi.

Uwe Burk zasygnalizował także zmiany w sposobie licencjonowania DS SOLIDWORKS. Bez obaw, nie będzie odejścia od licencji wieczystych (perpetual licences; nawiasem mówiąc 75% wszystkich wieczystych licencji, sprzedanych od 1996 roku, nadal korzysta ze wsparcia), pojawią się natomiast licencje czasowe, a także w pełni funkcjonalne wersje testowe, pracujące on-line (w oknie przeglądarki). Dodam, że te ostatnie nie oznaczają, iż w kodzie źródłowym programu dokonano zmian pozwalających na takie jego funkcjonowanie – udostępniane są poprzez specjalną platformę.

– Musimy dostarczać aplikacje, które dokładnie spełnią oczekiwania nowych grup użytkowników.
Nie oczekujemy jednak, że końcowy użytkownik zaprojektuje od razu „cruiselinera”, ale staramy się zapewnić mu taki potencjał, takie możliwości – dodał na zakończenie swojej części prezentacji.

SOLIDWORKS 2017
Nowości SOLIDWORKS 2017 uczestnikom spotkania przybliżył Marcin Sitkiewicz (SOLIDWORKS Territory Technical Manager). Z jego wypowiedzi wynikało, iż implementowane do SOLIDWORKS rozwiązania, dające nowe możliwości wdrażania innowacji w obszarze projektowania, to bezpośrednie nawiązanie do idei Industry 4.0 (tzw. kolejnej wielkiej rewolucji przemysłowej). Na przykład elektronika w wielu obszarach staje się tańsza od rozwiązań mechanicznych realizujących te same funkcje, te same zadania – wystarczy spojrzeć, jak pod tym względem wygląda współczesny samochód średniej klasy, a jak wyglądał dekadę temu – dlatego zmieniają się nie tylko produkty, ale także ich dostawcy. – Oprogramowanie także musi dostosowywać się do nowych trendów – tłumaczył Marcin Sitkiewicz, wskazując na powstawanie coraz większej ilości złożonych, w pewnym sensie „inteligentnych”, skomunikowanych produktów – elektromechanicznych protez kończyn, systemów automatyki obecnych w pojazdach etc.

Powstanie SOLIDWORKS PCB było odpowiedzią m.in. na potrzeby znalezienia rozwiązań umożliwiających projektowanie w jednym spójnym środowisku właśnie takich, złożonych produktów, integrujących pozornie różne światy, różne obszary – elektroniki i mechaniki. Marcin Sitkiewicz podkreślił tutaj, że wkład Altium i DS SOLIDWORKS w opracowanie SOLIDWORKS PCB był porównywalny – to nie była tylko prosta akwizycja kolejnego rozwiązania. W tej chwili wszystkie etapy projektowania takich produktów: od widoku schematycznego, przez układy PCB, wizualizację 3D, po pełną integrację (SOLIDWORKS Collaboration & Integration) możliwe są w jednym środowisku.

 

 

Po wprowadzeniu, przyszła pora na przybliżenie konkretnych nowości, wyczekiwanych usprawnień najnowszej odsłony SOLIDWORKS 2017.

 

Projektowanie (CAD)
1. Nowe opcje fazowania (wg wielu odległości, wg zmiennej i po cięciwie),
2. możliwość zamiany rodzaju zaokrągleń i fazowań,
3. zaawansowane tworzenie otworów (np. wielostopniowe otwory można tworzyć w jednej operacji).
4. odsunięcie krzywej od powierzchni – dzięki temu możemy np. wykonać otwór na pofalowanej powierzchni, bez potrzeby dokonywania jej rozwinięcia płaskiego,
5. można wykonać zawijanie na każdej powierzchni,
6. wiązania magnetyczne, pozwalające m.in. na szybkie budowanie połączeń (w przypadku projektowania np. sieci produkcyjnych znaczenie ma wydajność, związana chociażby z liczbą złożeń, które trzeba obsłużyć, etc.). Tutaj definiujemy na danym obiekcie punkty przyłączeniowe i sposobem typu „przeciągnij i upuść” dokonujemy budowy modelu. Tzw. „SpeedPak” pozwala na sprostanie wymogom wydajnościowym przy projektowaniu złożonych, wieloelementowych układów.

 

 SOLIDWORKS 2017 umożliwia zaawansowane tworzenie otworów w jednej operacji...

 

SOLIDWORKS Electrical
W tym obszarze doczekaliśmy się m.in. możliwości szybkiego generowania schematów na podstawie... tabelki przygotowanej w Microsoft Excel.

                      SOLIDWORKS Electrical 2017 umożliwia generowanie schematów na podstawie danych z arkusza Excel...

 

SOLIDWORKS Simulation
1. Możliwość kopiowania badania (parametrów, założeń etc.) i zmiany typu badania,
2. wprowadzono punkty aktywnych naprężeń; na modelu występują miejsca, w których otrzymane wartości w znaczący sposób odbiegają od innych, pozostałych. Powodem powstania takich różnic mogą być błędy na siatce – punkty aktywnych naprężeń pozwalają na sprawdzenie, czy dany problem ma źródło w geometrii modelu, czy w samej siatce generowanej na potrzeby symulacji,
3. wyniki symulacji mogą być wyświetlane w środowiskach pozwalających na rzeczywiste odwzorowanie wyglądu modelu (Render View, Photo View).

SOLIDWORKS Plastics
1. Symulacja przepływu chłodziwa z użyciem obliczeniowej dynamiki płynów (CFD),
2. wprowadzono obsługę układów chłodzenia z wieloma wlotami, wylotami i ślepymi zakończeniami,
3. możliwa jest zmiany masy części w określonym czasie podczas wypełniania/dopakowywania.

3D Interconnect i inne...
Doczekaliśmy się także szeregu rozwiązań usprawniających pracę zespołową i kooperację w środowiskach mCAD (multiCAD – wykorzystanie danych pochodzących z różnych środowisk i systemów CAD 3D, 2D etc.). Tutaj na pierwsze miejsce wysuwa się – moim zdaniem chyba najciekawsza, a z pewnością jedna z najbardziej wyczekiwanych funkcjonalności – 3D Interconnect (poświęciłem jej już zresztą osobny wpis na łamach CADblog.pl – tutaj). Umożliwia ona nie tylko bezpośrednie otwieranie złożeń pochodzących z innych systemów CAD w środowisku złożeń DS SOLIDWORKS 2017 (bez potrzeby translacji, importu etc.), odtworzenie ich drzewa historii operacji, ale także edycję i co więcej – zapis z powrotem do natywnego formatu, w którym dane złożenie otrzymaliśmy. A to zdecydowanie ułatwia kooperację pomiędzy projektantami i producentami komponentów, składających się na większy produkt finalny.

Obrazowo rzecz ujmując: producent X zmienił konfigurację i kształt obudowy swojej np. przekładni, projektowanej w SOLIDWORKS, a do której ważne elementy (np. wałki zdawcze, synchronizatory etc.) dostarczane sią przez firmę Y, która swoje zadania projektowe realizuje np. w Autodesk Inventor. Do tej pory, aby zaktualizować projekt firmy Y, należało przetłumaczyć (import, translacja) pliki z formatu Inventor np. na format *.STEP i w tej postaci otworzyć na oprogramowaniu używanym w firmie X. I tam odtworzyć nie tylko operacje, ale także wzajemne wiązania występujące w projekcie etc., następnie zmodyfikować je i... znowu zapisać do jednego z popularnych formatów wymiany danych. A firma Y na powrót musiała przerobić otrzymany plik na nadający się do edycji model 3D w używanym przez siebie środowisku... Dużo pracy, dużo poświęconego czasu, dużo momentów „krytycznych” podczas których groziła utrata danych i ryzyko powstania błędów projektowych. 3D Interconnect pozwala tego uniknąć – przynajmniej w teorii i zgodnie z zapewnieniami przedstawicieli DS SOLIDWORKS, ale myślę, że przydatność nowej funkcjonalności uda się już wkrótce zweryfikować w praktyce.

Reasumując, 3D Interconnect to możliwość:
• bezpośredniego otwierania plików CAD pochodzących z systemów innych producentów,
• wstawiania plików (modeli i złożeń) bezpośrednio do środowiska złożeń SOLIDWORKS,
• dodawania operacji SOLIDWORKS do istniejącej geometrii pochodzącej z innych systemów CAD 3D,
• rozpoznawanie operacji za pomocą funkcjonalności FeatureWorks.

A „inne”?
Tutaj można znaleźć jeszcze kilka „nowalijek”, które przydadzą się użytkownikom poruszającym się w obszarze mCAD. W aplikacji eDrawings poprawiono obsługę formatów zewnętrznych i tzw. neutralnych (STEP, IGES etc.), zapewniono obsługę systemów Android i rzutem na taśmę udostępniono funkcjonalność pozwalającą na stereoskopowe prezentowanie modeli (chociażby na smartfonie, z wykorzystaniem np. Google CardBoard).

A skoro mowa o wizualizacji, funkcjonalność Visualize Boost pozwala na przeprowadzenie renderowania sieciowego, wykorzystując zasoby systemowe innych pracujących w sieci maszyn, co pozwala znacząco skrócić czas samego procesu (pod warunkiem, że ktoś nie wpadnie na pomysł wyłączenia np. usług w chmurze – niedawny casus Turcji, o którym napiszę niebawem w innym miejscu).

Zarządzanie i wytwarzanie
SOLIDWORKS MBD (Model Based Definition) – od teraz w zasadzie nie ma potrzeby używania dokumentacji płaskiej w postaci papierowej. Do dokumentu w standardzie (formacie) PDF 3D możemy dołączać inne dokumenty, pliki (np. modele STEP), a wbudowany kreator porównania 3D PMI pozwala na błyskawiczne identyfikowanie zmian modelu, wymiarów, tolerancji etc.). SOLIDWORKS MBD pozwala także katalogować macierzyste pliki CAD w przechowalni. A wytwarzanie? W ramach wsparcia dla druku 3D, nowy SOLIDWORKS pozwala na łatwe identyfikowanie problemów dotyczących grubości ścianek, odstępów w modelu, a także na eksport plików do formatu *.3mf...

 

 

Hyper Poland
Na zakończenie prezentacji, wystąpił Krzysztof Tabiszewski, koordynator projektu Hyperloop realizowanego przez zespół Hyper Poland (http://hyperpoland.com/). „Kiedy w czerwcu 2015 r. Elon Musk ogłosił konkurs na projekt piątego środka transportu: HYPERLOOP POD postanowiliśmy podjąć wyzwanie. Mieliśmy świadomość, że porywamy się z motyką na słońce. Do konkursu zgłosiło się 1200 drużyn z całego świata. Wiele z nich mogło liczyć na wsparcie sponsorów i bogatych Uniwersytetów. My mogliśmy liczyć na własne pomysły i zapał do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Stworzyliśmy oryginalny projekt supernowoczesnej kapsuły z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań i udało się! Jesteśmy już w drugim etapie konkursu...” – możemy przeczytać na oficjalnej stronie projektu.

Arteria Hyperloop, korytarz wypełniony w zasadzie próżnią, w którym z dużą prędkością porusza się pocisk – wagon, wydaje się doskonale zagospodarowywać niszę powstałą wśród środków masowego transportu (gdy bierzemy pod uwagę dystans i prędkość). Idea zminimalizowania oporów powietrza i toczenia (ang. air drag & rolling resistance), likwidacja barier międzymiastowych (bezproblemowe i nie zajmujące zbyt dużo czasu codzienne dojazdy do pracy nawet z daleko położonych ośrodków), autonomiczne dworce i stacje zainspirowane funkcjonującymi już współcześnie automatycznymi magazynami samochodowymi – to wszystko można znaleźć w polskim projekcie, z powodzeniem konkurującym z zagranicznymi koncepcjami, a wspieranym przez DS SOLIDWORKS.

– To naprawdę nie jest mrzonka – mówił Krzysztof Tabiszewski – wszystkie elementy tej układanki już istnieją i funkcjonują w naszej przestrzeni. Co więcej, większość rozwiązań jesteśmy w stanie wyprodukować na miejscu, korzystając z potencjału naszego, polskiego przemysłu – dodawał koordynator projektu Hyper Poland, nie ukrywając jednak, iż jeśli miałby wskazać miejsce, gdzie zostanie on w pełni zrealizowany, to będą to zapewne Zjednoczone Emiraty Arabskie – a konktretnie Dubaj...

(ms)

Wszystkie wspomniane nowości SOLIDWORKS 2017 można było obejrzeć podczas premierowych spotkań organizowanych przez VAR DS SOLIDWORKS w Polsce – m.in. podczas spotkania w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (21.10.2016, organizatorem jest SolidExpert) i na Stadionie Narodowym PGE w Warszawie (26.10.2016, organizator: DPS Software).

Share

| powrót do strony głównej |


Blog monitorowany przez:

 
 
 

 

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
SWblog.pl jest częścią serwisu CADblog.pl – tytułu prasowego  zarejestrowanego  w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934