| www.solidedgeblog.pl www.cadblog.pl | Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>
stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Firefox lub Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)
|
ostatnie wydanie CADblog.pl | w numerze | archiwum |

Blog o systemach CAD 2D i 3D Siemens PLM Software    
związany z czasopismem CADblog.pl
    
 
   
    
 
  © Maciej Stanisławski 2010      
          ul. Pilicka 22, 02-613 Warszawa, tel.: 0602 336 579      
maciej@cadblog.pl      
2016 rok VII
     

  

>> Strona główna | Aktualności | Solid Edge blog | Linkownia | Przegląd prasy, publikacje etc. | CADblog | Archiwum CADblog.pl | CAx Raport |


    


Wydanie aktualne

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


W przygotowaniu...


Wydania archiwalne

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
w pdf już dostępny
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum, wydanie flash tutaj

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 nareszcie dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum


numer 8(9) 2009
już dostępny
w archiwum


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
już dostępny
w archiwum 

„(...) Nie istnieje jeden, idealny system CAD, zaspokajający potrzeby wszystkich inżynierów.
Ale idealnym systemem jest ten, który usprawnia projektowanie i pozwala nam nie tylko doskonalić się, ale także... zaspokajać nasze potrzeby i realizować marzenia.”

zasłyszane...

Czwartek, 10.11.2016 r.

Siemens – addytywnie...

[video]

Firma Siemens PLM Software planuje udostępnić kompleksowe rozwiązanie mające uwolnić pełny potencjał tkwiący w przeżywającej rozkwit technologii druku 3D (wytwarzania addytywnego). Nowe rozwiązanie (którego wprowadzenie na rynek planowane jest w styczniu 2017 r.) obejmuje zintegrowane oprogramowanie do projektowania, symulacji, produkcji cyfrowej oraz zarządzania danymi i procesami. Zdaniem przedstawicieli firmy, taka oferta pomoże przedsiębiorstwom w pełni wykorzystać zalety najnowszej technologii obróbki addytywnej...

Zintegrowane rozwiązanie przewiduje wykorzystanie inteligentnych modeli produktów we wszystkich fazach, bez potrzeby dokonywania konwersji czy translacji między aplikacjami lub procesami. Takie podejście umożliwi zautomatyzowane produktywne projektowanie z wykorzystaniem nowych możliwości, jakie daje optymalizacja topologii, której efektem często są organiczne kształty trudne do zwizualizowania przez projektanta oraz niezwykle trudne do wykonania lub wręcz niewykonalne przy zastosowaniu tradycyjnych technik produkcyjnych. Technologia ta, w połączeniu z nowym, zaawansowanym oprogramowaniem Siemensa do obróbki addytywnej, może umożliwić firmom nadanie dowolnemu elementowi nowego kształtu w celu uzyskania optymalnej wydajności, przy obniżonych kosztach.

W technologii addytywnej część powstaje poprzez nanoszenie na podstawę kolejnych warstw materiału. Warstwa po warstwie... Materiał podporowy (na rys. niebieski) po wydrukowaniu modelu należy usunąć...

 

Ponadto możliwość wykonania przy zastosowaniu druku 3D części o zoptymalizowanych kształtach może przynieść efekt w postaci zmniejszenia liczby części w danym złożeniu, a tym samym obniżenie masy i zwiększenie wytrzymałości gotowego produktu. W rezultacie takie branże, jak przemysł motoryzacyjny, lotniczy i urządzeń medycznych mogą uzyskać radykalne korzyści.

– Siemens PLM Software przesuwa granice możliwości obróbki addytywnej, opracowując rozwiązania pomagające w tworzeniu zoptymalizowanej funkcjonalnie geometrii, której nie dało by się uzyskać przy zastosowaniu konwencjonalnych metod projektowych i produkcyjnych – powiedział dr Ken Versprille, konsultant wykonawczy z firmy CIMdata. (...)


Część na rysunku po lewej stronie została zaprojektowana pod kątem wytwarzania tradycyjnymi metodami.
Część po prawej – ta o bardziej „organicznych kształtach” – została zaprojektowana pod kątem technologii addytywnych
i cechuje się mniejszą masą, przy porównywalnych parametrach wytrzymałościowych jak część po lewej...


Rozwiązania Siemens pozwalają na optymalizację projektów pod kątem np. obniżenia ich materiałochłonności,
przy zachowaniu wymaganej wytrzymałości...

 

Projektanci są kształceni pod kątem tworzenia części przy użyciu tradycyjnych technologii produkcji, co może ograniczać ich kreatywność i innowacyjność. W dzisiejszych czasach części produkcyjne są wykonywane przy użyciu technologii kucia, prasowania, odlewania lub obróbki skrawaniem. Proponując konstruktorom i projektantom całkowicie nowy sposób projektowania i wytwarzania części, Siemens pomaga im wyobrazić sobie na nowo produkty następnej generacji. Firmy mogą tworzyć unikatowe, lepiej funkcjonujące konstrukcje o znacznie lepszym stosunku wytrzymałości do masy oraz stosować zaawansowaną technologię zintegrowanej symulacji i analizy do przewidywania efektywności rozwiązań konstrukcyjnych. Ta nowa, transformacyjna technologia przyczyni się do zwiększenia innowacyjności projektowania.

– Aby obróbka addytywna mogła być rzeczywiście wykorzystywana w produkcji przemysłowej, trzeba zapewnić producentom płynną, cyfrową integrację wszystkich procesów projektowania, produkcji i automatyzacji, łącznie z kontrolą i monitorowaniem parametrów pracy maszyn – powiedział Joachim Hoedtke, dyrektor generalny firmy Hoedtke GmbH & Co. KG, prowadzącej innowacyjną działalność w dziedzinie obróbki addytywnej i będącej klientem Siemensa. – Siemens integruje wiele różnych narzędzi informatycznych z nowymi technologiami skoncentrowanymi na obróbce addytywnej, aby pomóc przedsiębiorstwom w osiągnięciu tego celu – dodał.

Nowe rozwiązanie w dziedzinie obróbki addytywnej obejmuje oprogramowanie NX™ firmy Siemens – zintegrowane rozwiązanie do wspomaganego komputerowo projektowania wytwarzania i analiz (CAD/CAM/CAE), ogłoszone niedawno portfolio Simcenter™ – niezawodny pakiet oprogramowania symulacyjnego i rozwiązań testowych, oprogramowanie Teamcenter® – najczęściej na wykorzystywany na świecie system zarządzania cyklem życia produktu, oraz SIMATIC IT Unified Architecture Discrete Manufacturing i SIMATIC WinCC – dwa elementy Manufacturing Operations Management (MOM), uznanego portfolio Siemensa do realizacji i automatyzacji produkcji.
 

NX Hybrid Additive Manufacturing – to rozwiązanie, łączące w sobie zarówno elementy programowania NC, jak i sterowania laserem (spieki), powstało z myślą o nowej serii maszyn DMG MORI Lasertec. Na jednej maszynie można stosować obie technologie – obróbki skrawaniem i dodawania materiałów metodą laserowych spieków. W praktyce oznacza to konieczność obsługi kompleksowej geometrii 3D (w tym np. z wewnętrznymi pustymi przestrzeniami) pod kątem wytwarzania w jednym procesie (np. pozostałe po druku 3D materiały podporowe usuwane są tradycyjnymi metodami obróbczymi)...

 

 

Dwie spośród nowych technologii zawartych w tym rozwiązaniu, które umożliwiają zautomatyzowane produktywne projektowanie, to Convergent Modeling i optymalizacja topologii. Convergent Modeling – technologia ogłoszona wraz z najnowszym NX 11 – jest pierwszą technologią tego rodzaju. Pomoże ona inżynierom w optymalizacji przygotowania elementów do druku 3D, przyspieszeniu ogólnego procesu projektowania, wraz z funkcją skanowania do druku, która usprawnia proces inżynierii odwrotnej. Jest to całkowicie nowy paradygmat modelowania, który znacznie upraszcza proces pracy z geometrią, składającą się z siatki figur płaskich, obiektów bryłowych i powierzchniowych bez konieczności przeprowadzania czasochłonnej konwersji danych (więcej na ten temat tutaj). Kolejna nowa technologia – optymalizacja topologii – pomoże analitykom w automatyzacji iteracyjnego procesu projektowania i optymalizacji części z uwzględnieniem wielu parametrów fizycznych, takich jak drgania, dynamika płynów i wymiana ciepła. Narzędzia zintegrowanej symulacji i analityki predykcyjnej pomagają w dokonaniu oceny projektu pod kątem wykonalności produkcji, w celu uzyskania większej pewności potrzebnej do realizacji projektów zoptymalizowanych pod kątem obróbki addytywnej.

Poza tymi nowymi technologiami, Siemens wprowadza również nowe rozwiązanie w zakresie przygotowania druku 3D zarówno części metalowych, jak i z tworzyw sztucznych, wykorzystujące te same inteligentne modele produktów od fazy projektowania i symulacji, aby pomóc w automatyzacji zmian projektowych i uproszczeniu całego procesu.

Mowa o nowym rozwiązaniu pomagającym operatorom w przygotowaniu części do druku 3D metodą spiekania proszków (Powder Bed) i opartą na technologii podobnej do druku atramentowego (Multi Jet Fusion). W przypadku drukowanych części metalowych, NX 11 zapewnia przygotowanie modelu do laserowego osadzania metalu i programowania sterowanego numerycznie. Obejmuje to symulację pracy hybrydowych obrabiarek 3D, w których osadzanie metalu jest realizowane metodami subtraktywnymi w środowisku pojedynczej obrabiarki. Dla materiałów ekstrudowanych (jak tworzywa sztuczne czy nylon wzmocniony włóknami węglowymi), opracowano testowaną obecnie technologię programowania procesu osadzania topionego materiału (FDM) przy użyciu robotów wieloosiowych. Po wydrukowaniu części ten sam zintegrowany system NX jest wykorzystywany do wykonywania operacji sterowanych numerycznie (NC), jak usuwanie konstrukcji wsporczych, precyzyjna obróbka powierzchni oraz inne czynności technologiczne i kontrolne.

Więcej informacji na temat działań Siemens PLM Software w obszarze druku 3D można znaleźć tutaj.

Źródło: Siemens PLM Software


Blog monitorowany przez:

 
 
 
 

 

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
SWblog.pl jest częścią serwisu CADblog.pl – tytułu prasowego  zarejestrowanego  w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934