Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk.
Więcej >>>

stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)

Blog i czasopismo o tematyce CAD, CAM, CAE,     
systemach wspomagających projektowanie... 
    
 

© Maciej Stanisławski 2008
     
ul. Jeździecka 21c lok. 43, 05-077 Warszawa     
kom.: 0602 336 579     
  maciej@cadblog.pl     
2018 rok X
   

   Siemens Solid Edge NX wyzwania projektowe

>> Strona główna | Aktualności | CAD blog | Solid Edge blog | SolidWorks blog | Raport o Cax Historia CAD | Sprzętowo | W numerze | ArchiwumLinki Pobierz


    


W przygotowaniu

fragment e-wydania 5-6/2017

nr 5-6(25-26) 2017
dostępny
po 29.12.2017


Wydanie aktualne

CADblog e-zine 3-4/2017

nr 3-4(23-24) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Wydania archiwalne

SOLARIS Arrinera w e-wydaniu CADblog.pl

nr 1-2(21-22) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD już dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum...

SOLIDWORKS 2018 CAD3D innowacje

Darmowy testowy Solid Edge ST

Nowy ZWCAD2018

Poniedziałek, 23.01.2017 r.

BIM jak PLM?

Zdania na temat podobieństwa BIM (ang. Building Information Modelling) do PLM (ang. Product Lifecycle Management) są podzielone: jedni uważają, że są to dwa zupełnie odrębne i funkcjonujące na innych zasadach (i w innych branżach) pojęcia, drudzy – że podobieństw i analogii między nimi jest więcej, niż różnic. Są też tacy, którzy zastanawiają się, czy BIM, związany przecież z branżą architektoniczną i budowlaną, udałoby się w pewnych sytuacjach zastosować w branży mechanicznej...

Maciej Stanisławski

Te ostatnie spekulacje wynikają m.in. z faktu, iż niektórzy producenci systemów CAD (ze średniej i niższej półki cenowej) oferują swoje rozwiązania wraz z pełną funkcjonalnością BIM. W domyśle – skoro w zasięgu naszego budżetu nie ma tego, co się lubi (PDM, PLM), to może można jakoś poradzić sobie z BIM – nawet w branży mechanicznej?
Obawiam się, że w tym miejscu zmuszony będę stłumić kiełkujące nadzieje: BIM jest przeznaczone stricte dla szeroko rozumianej branży budowlanej i prędzej PDM/PLM jako bardziej uniwersalne znajdzie zastosowanie w „budowlance”, niż BIM w mechanice.

Co więcej, współczesny BIM przypomina pewne wczesne etapy rozwoju PLM. Standaryzuje sposób budowania informacji o modelu tak, by był on rozpoznawalny dla użytkowników współpracujących nad danym projektem niezależnie od systemu CAD.

Oleg Shilovitsky na swoim blogu BeyondPLM.com wskazuje trzy główne obszary podobieństw i różnic między BIM i PLM. Przyjrzyjmy się im pokrótce:

Podobieństwa:
1. Wymiana danych. Zarówno PLM, jak i BIM służą do wymiany i współdzielenia kombinacji najróżniejszych danych 3D i 2D o projekcie, modelu, produkcie. To one służą do kontroli przepływu informacji, zarządzania uprawnieniami dostępu do danego modelu etc. Wszystko to może dziać się w obrębie jednej firmy/organizacji, lub w ramach współpracy z różnymi podmiotami.
2. Zarządzanie projektem. Zarówno BIM, jak i PLM, pozwalają na organizowanie współpracy zespołów projektowych, wyznaczanie i pilnowanie terminów realizacji kolejnych etapów pracy, etc.
3. Wizualizacja. Zarówno PLM, jak i BIM chętnie wykorzystują najrozmaitsze narzędzia do wizualizacji procesów i samych modeli (te ostatnie – najlepiej w fotorealistycznej jakości, lub z elementami VR – virtual reality). I nie ma znaczenia, czy będzie to projekt samolotu, czy wieżowca, wnętrze samochodu, czy apartamentu. Wszyscy najchętniej chcemy zobaczyć i doświadczyć (choćby wirtualnie) dany projekt, zanim przystąpimy do jego docelowej realizacji w praktyce.

A różnice?
1. W obu przypadkach mówimy o „modelu”, ale na taki „pojedynczy model” w branży mechanicznej i architektonicznej będą składały się informacje o różnym charakterze. W mechanice będą to chociażby najróżniejsze listy BOM (ang. Bill of Materials, EBOM, MBOM etc.), w „budowlance” informacje o architekturze, konstrukcji, wyposażeniu etc.
2. Procesy i zmiany (modyfikacje). Nawet jeśli definicje pojęć „proces” i „zmiana” są jednakowe dla BIM i dla PLM, to jednak od strony praktycznej nie sposób nie widzieć (i nie rozumieć) różnicy między podejściem do nich w przypadku projektowania i wytwarzania danego produktu, a projektowaniem i budowaniem „produktu”. Specyficzne modele, specyficzne dane, raporty o różnym charakterze – nie pozwalają na stworzenie jednego, identycznego rozwiązania, które wspierałoby jednocześnie i w ten sam sposób zarówno PLM, jak i BIM...
3. Narzędzia, aplikacje, terminologia. Cóż, w przypadku narzędzi CAD 2D jeszcze można mówić o dużym podobieństwie, ale wystarczy sięgnąć do narzędzi 3D, czy do bibliotek „normaliów”, zestawień materiałowych etc. by uświadomić sobie, że to dwa zupełnie inne światy, mikrokosmosy. I użytkownicy poruszający się na co dzień w tych „światach” przyzwyczajeni są już do charakteru i specyfiki pracy w swoim środowisku...

Podsumowując swoje rozważania, Oleg zaznacza, że dostrzega „pewną wspólność” infrastruktury PDM i PLM, która w przyszłości może nabierze większego znaczenia i otworzy drogę do nowych rozwiązań. Szczególnie w obliczu tendencji do poszukiwać rozwiązań opartych na „cloud computing”, które zapewne pozwolą na jakieś ponowne wykorzystanie podziału interdyscyplinarnych rozwiązań do zarządzania danymi, organizacji projektu, wizualizacji, mobilnego dostępu itp. Mimo to zarówno „produkcja” (PLM), jak i „budowlanka” (BIM) zmuszone będą jeszcze długo utrzymywać określoną, specyficzną dla swoich branż organizację danych, procesów i różnice terminologiczne.

Na początku wspomniałem o producentach CAD oferujących rozwiązania BIM za stosunkowo niewielkie pieniądze. Przykładem na polskim rynku jest BricsCAD (w ofercie Vector Software), którego użytkownicy mogą nabyć moduł dedykowanego rozwiązania BIM (za kwotę ok. 1100 zł), a w przypadku branży mechanicznej mogą liczyć na wsparcie ze strony różnych dostępnych rozwiązań PDM/PLM (jak chociażby Teamcenter firmy Siemens, czy – znajdujący się na przeciwnym biegunie cenowym – Aras Innovator, oferowany bezpłatnie). Dzisiaj jednak kwestie PDM/PLM potraktujemy drugorzędnie i chociaż nie jest to do końca zgodne z profilem CADblog.pl, przyjrzymy się...

Jak wygląda BIM dla BricsCAD?
Wiemy już, że Modelowanie Informacji o Budynku (ang. BIM) rejestruje i prowadzi cały proces od projektowania do wykonawstwa, wszystko z jednej lokacji, z której można pracować jednocześnie w czasie rzeczywistym. Takie rozwiązanie wydaje się koniecznością dla właścicieli dużych nieruchomości, którzy muszą przechowywać znaczną ilość informacji. W dniu przekazania do klienta, może to być nawet 10 000 dokumentów i rysunków budynku. Po zakończeniu projektu, idealnie byłoby, gdyby klient mógł liczyć także na to, że wszystkie istotne informacje znajdzie w „chmurze”. Tak jest w przypadku BricsCAD BIM...

Wszystkie informacje w jednym kompletnym modelu
Rozwiązanie oferowane przez Bricsys zapewnia wymagany poziom szczegółowości modeli budynku oraz połączenie z bazą danych. Pozwala na łatwe generowanie wymaganych raportów i synchronizuje je w czasie rzeczywistym z każdą modyfikacją.

Dzieje się tak m.in. dlatego, że wszyscy partnerzy projektowi – kontrahent, projektanci i dostawcy – używają jednego, wspólnego modelu 3D, zachowując wzajemne stosunki pracownicze. BricsCAD BIM współpracuje z Chapoo (narzędziem do współpracy projektowej, opartym całkowicie na „cloud computing”). Dzięki temu, każda osoba związana z projektem może przeglądać i komentować pliki *.dwg, niezależnie od tego, czy używa BricsCAD, czy innego systemu. Co więcej, może to być osoba, która w ogóle nie wykorzystuje w swojej pracy systemu CAD.

 

 

W praktyce...
Można odnieść wrażenie, iż sama praca w środowisku CAD nie różni się tak bardzo, niezależnie od dziedziny, czy branży. Tak jak łatwo możemy projektować elementy mechaniczne, tak z BricsCAD BIM w prosty sposób możemy projektować ściany, okna, drzwi i więcej, wychodząc ze szkicu 2D lub rozszerzonego zestawu projektowego (BricsCAD BIM zawiera poszerzoną bibliotekę okien, drzwi itd.) poprzez przeciąganie i upuszczanie elementów. Łatwo, intuicyjnie. Tę samą elastyczność BricsCAD oferuje w modelowaniu 3D, jak również podczas dodawania szczegółowych informacji do elementów budynku.

W celu zapewnienia większej elastyczności w rozwijaniu projektów BIM, pojedynczy plik rysunku zawiera „budowę”, która może mieć wiele „budynków”, które z kolei mogą zawierać jeden lub kilka „poziomów”. Domyślnie rysunek zawiera jeden budynek z trzema poziomami. Można dookreślić właściwości nowej budowy, budynku i elementów poziomu. To jedna z różnic w podejściu spotykanym w systemach BIM i PDM. BIM od razu ukierunkowany jest na specyfikę branży budowlanej.


BricsCAD BIM pozwala na łatwą modyfikację położenia i wymiarów.
Aby zaprojektować ściany w BIM, wystarczy stworzyć ich rzut w 2D, a następnie wyciągnąć je na pożądaną wysokość.
Można także określić ich wysokość, wpisując dokładny wymiar...

 

Szyki okien i drzwi są zawarte w zestawach projektów BricsCAD BIM. Aby wstawić okna i drzwi, wystarczy wybrać lub zmodyfikować projekt z biblioteki, ewentualnie stworzyć własny projekt, poczynając od szkicu...

 

Biblioteka bazy danych zawarta w BircsCAD'zie pozwala na ponowne użycie kompozycji oraz materiałów budowlanych w wielu projektach BIM (patrz rys. poniżej). Aby wymieniać informacje pomiędzy bazami danych, wystarczy przeciągnąć materiały i kompozycje z jednej bazy danych do drugiej.


BricsCAD BIM pozwala na załączenie informacji do elementów budynku z tą samą elastycznością, znaną już z modelowania 3D. Oprogramowanie zawiera materiały budowlane oraz kompozycje w bazie danych projektów.
Jest ona dostępna poprzez dokowany panel BIM...


BricsCAD BIM pozwala na tworzenie przekrojów – za pomocą opcji „Detal” polecenia „bimPrzekrój”. Definiujemy objętość przekroju, określając trzy punkty. Dynamiczny LUW jest używany jako podstawa rysowanego prostopadłościanu; podstawa jest również płaszczyzną przekroju.

Przebudowane funkcje generowania rysunków pozwalają na tworzenie arkusza wybranych przekrojów w kilka sekund. Menadżer wybranych arkuszy oferuje prosty sposób na nawigację pomiędzy rysunkami projektu...


 

Na filmie omówiono modelowanie koncepcyjne w BricsCAD BIM oraz zademonstrowano,
jak łatwo można tworzyć i edytować geometrię 3D...


 

Film prezentuje kilka możliwości wykorzystania nowej przeglądarki struktury.
Wszystkie elementy BIM przedstawione są za pomocą interaktywnego drzewa...


Tak działa BricsCAD BIM. Czy doczekamy się również dedykowanego dla rodziny rozwiązań Bricsys oprogramowania klasy PDM? Niewykluczone...

Więcej informacji na temat BricsCAD BIM, a także wersje demonstracyjne (testowe) oprogramowania można pobrać ze strony generalnego dystrybutora, firmy VectorSoftware (link tutaj).

(ms)

Źródło:
https://www.bricsys.com/pl_PL/bim/
http://beyondplm.com/2014/01/01/plm-v-bim-common-or-different/

Ilustracje: Bricsys, VectorSoftware

 

Share
 


 [ powrót na stronę główną ]

reklama


Poznaj NX12 z CAMdivision

Blog monitorowany przez:

 

| reklama | redakcja | dane kontaktowe | prenumerata |

© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
CADblog.pl jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny Rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934