Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk.
Więcej >>>

stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)

Blog i czasopismo o tematyce CAD, CAM, CAE,     
systemach wspomagających projektowanie... 
    
 

© Maciej Stanisławski 2008
     
ul. Jeździecka 21c lok. 43, 05-077 Warszawa     
kom.: 0602 336 579     
  maciej@cadblog.pl     
2018 rok X
   

   Siemens Solid Edge NX wyzwania projektowe

>> Strona główna | Aktualności | CAD blog | Solid Edge blog | SolidWorks blog | Raport o Cax Historia CAD | Sprzętowo | W numerze | ArchiwumLinki Pobierz


    


W przygotowaniu

fragment e-wydania 5-6/2017

nr 5-6(25-26) 2017
dostępny
po 29.12.2017


Wydanie aktualne

CADblog e-zine 3-4/2017

nr 3-4(23-24) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Wydania archiwalne

SOLARIS Arrinera w e-wydaniu CADblog.pl

nr 1-2(21-22) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum, wydanie flash tutaj

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD już dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum

 

SOLIDWORKS 2018 CAD3D innowacje

Darmowy testowy Solid Edge ST

Nowy ZWCAD2018

Środa, 22.03.2017 r.

Arkusze blach w Onshape

Po raz pierwszy w historii systemów CAD 3D dostępnych w oknie przeglądarki internetowej, zaoferowane zostało narzędzie pozwalające na projektowanie elementów blaszanych. Zespół Onshape udostępnił środowisko Sheet Metal w niecały rok od momentu oficjalnej prezentacji swojego rozwiązania. Udostępnił oczywiście... nieodpłatnie!

 

Maciej Stanisławski

Od początku swego wynalezienia, blacha (tzw. wyrób hutniczy, którego grubość jest wielokrotnie mniejsza od długości i szerokości) znajdowała (i nadal znajduje, ustępując jednak miejsca tworzywom sztucznym) zastosowanie prawie we wszystkich dziedzinach przemysłu. Ma wiele zalet, wśród których należy wymienić lekkość, niskie koszty wytworzenia, występowanie w niezliczonych niemalże odmianach, a także łatwość formowania. Dość wspomnieć, że jeszcze nie tak dawno specjaliści blacharze, korzystając z tzw. babek (specjalnych form) i młotków potrafili nadać odpowiednio przyciętej blasze niemalże dowolny kształt.

Przy wszystkich swoich zaletach i wielości zastosowań, wykorzystywana jest zarówno do stosunkowo prostych zastosowań – jako materiał do budowy wsporników, lekkich struktur, osłon i obudów, jak i bardziej skomplikowanych – tutaj można wymienić chociażby nadwozia samochodowe (których większość elementów składowych uzyskiwana jest metodą tłoczenia). Reasumując, wszędzie tam, gdzie wykonywanie elementów z litego metalu nie jest uzasadnione ekonomicznie i technologicznie, sięgamy najczęściej po blachę.

A najprostszym sposobem na nadawanie blasze kształtu, jest wycięcie płaskich elementów z arkusza i ich odpowiednie zagięcie. Najprostszym technologicznie (nieporównywalnie łatwiejszym, od wspomnianego tłoczenia), ale nie zawsze prostym z punktu widzenia projektowania. Stąd tak wielkie znaczenie w świecie współczesnych systemów CAD mają wszelkie narzędzia do projektowania części z arkuszy blach (ang. Sheet Metal).

Praktycznie każdy producent rozwiązań CAD stara się zaoferować funkcjonalności Sheet Metal w dostarczanych przez siebie systemach. Moduły do projektowania arkuszy blach znajdziemy oczywiście w systemach klasy NX, ale także w SOLIDWORKS, Solid Edge, czy Bricscad (opisywany na naszych łamach, m.in. tutaj). Od niedawna narzędzia do pracy z arkuszami blachy oferuje swoim użytkownikom także CAD dostępny w oknie przeglądarki internetowej – czyli wspomniany na wstępie Onshape.

Dlaczego SheetMetal
Narysowanie rozkroju elementu wykonywanego z blachy w 2D tylko z pozoru okazuje się proste i łatwe. To nie jest tekturowa wycinanka (vide „papierowe motocykle” – link tutaj), tutaj trzeba brać pod uwagę sposób, w jaki (m.in. w zależności od grubości) blacha będzie kształtować się na zgięciach, trzeba zaprojektować każdą ściankę, łuk, narożnik. Upewnić się, czy uda się to, co zaprojektowaliśmy, rozwinąć. Czy spłaszczone ściany nie będą ze sobą kolidowały? Czy przyjęliśmy wystarczający zapas w miejscach zginania?

 

Onshape i edycja sposobu wykończenia naroża w elemencie blaszanym...

 

Jak słusznie zauważył Neil Cooke w swoim poście (opublikowanym na blogu Onshape 8 lutego br.), „arkusz żyje według własnych reguł”. To dlatego w przeszłości, ale także obecnie, wiele rozwiązań CAD w celu wsparcia projektowania elementów blaszanych, wykorzystywało całkowicie odmienne środowiska od tych używanych do „tradycyjnego” procesu projektowania. To rodziło wiele problemów (konieczność stosowania montażu kontekstowego, ręcznych pomiarów, fizycznych modeli etc.). I kluczowe pozostawało zagadnienie... czy nasz projekt uda się zrealizować w praktyce. Czy zaprojektowaną przez nas część uda się fizycznie wyprodukować. I czy osoby odpowiedzialne za jej wyprodukowanie... dobrze zrozumieją nasz projekt i będą potrafiły zrealizować go zgodnie z naszym wyobrażeniem.

Dlaczego Onshape
Główną zaletą Onshape ma być – zgodnie z deklaracjami producenta – jego dostępność i łatwość wzajemnej współpracy wszystkich osób zaangażowanych w dany proces projektowy. Skoro mówimy o arkuszach blach, to w tym wypadku projektanta danego zespołu i technologa odpowiedzialnego za jego prawidłowe wykonanie.

– Unikalna architektura Onshape z pełną chmurą, która umożliwia równoległe przetwarzanie i prawdziwą współpracę w czasie rzeczywistym między zespołami, nadaje się również do projektowania blachy – zauważa Neil Cooke. – Każdy członek zespołu z każdej dyscypliny może widzieć wszystko, co potrzeba, jednocześnie, równolegle z innymi osobami. Nie ma trybu blachy. Nie ma trybu złożonego ani płaskiego. Nie ma trybu tabeli zginania. Wszystkie potrzebne dane są obliczane i wyświetlane w tym samym czasie i zawsze zsynchronizowane. Wszyscy widzą, edytują i sprawdzają projekt od pierwszego wstępnego modelu po produkt gotowy, więc nie ma niespodzianek po drodze – dodaje. – Możesz natychmiast wizualizować błędy i zakłócenia, szybko rozważyć alternatywne rozwiązania, zmniejszyć ilość złomu (sic!) i zmarnowany czas...

Czy tak jest istotnie?
Jak wspomniał cytowany wcześniej Neil Cooke, w Onshape... nie znajdziemy „trybu blachy”. Jeśli chcemy utworzyć element blaszany i nie używać w tym celu zwykłych narzędzi do modelowania 3D, wystarczy, że wybierzemy ikonkę „Sheet Metal Model” (model blaszany). Po jej naciśnięciu, wywołane zostanie okno „Sheet Metal Model”, w którym możemy zdefiniować grubość materiału (blachy), promień gięcia i współczynnik K (ang. K-Factor), a także domyślne parametry krawędzi. Wszelkie kolejne funkcje dodawane do tej części blaszanej (np. kołnierze) będą korzystać z tych parametrów.

 

Ikonę Sheet Metal Model znajdziemy na głównym pasku narzędzi...

 

Po ich ustaleniu, możemy przystąpić do projektowania części z blachy przy użyciu jednej z trzech metod (widocznych na zakładkach na górze okna):

• Convert – konwersja bryły na element blaszany. Idealna w przypadku projektowania np. obudowy, w wielu przypadkach pozwala na najszybsze utworzenie części z blachy. Tworzymy bryłę wokół np. „mechanicznej” części naszego projektu, a następnie określamy, które płaszczyzny mają tworzyć metalowe ściany, które krawędzie powinny zostać zagięte etc,

Pierwsza opisana metoda pozwala na łatwe tworzenie złożonych części z blach. Konwertujemy bryłę na element blaszany, wskazujemy płaszczyzny, które chcemy zachować/wykorzystać, wskazujemy krawędzie, które podane zostaną zaokrągleniu/zgięciu, wybieramy rodzaje wykończenia narożników (otwarte, zamknięte etc.)...

 

• Extrude – wyciągnięcie ze szkicu. Ta metoda pozwala np. na utworzenie tunelu/kanału na podstawie szkicu,

• Thicken – pogrubienie płaszczyzny (ściany). Można użyć wybranej płaszczyzny (lub zamkniętego szkicu) z innej części w celu zdefiniowania kołnierza dla wspornika, który łączy dwie części ze sobą etc.

 

Gdy skorzystasz z ikony Sheet Metal Model i przystąpisz do edycji modelu blaszanego, w oknie obszaru roboczego przy prawym pasku pojawi się niewielki przycisk. Jego kliknięcie spowoduje przesunięcie modelu w lewo, a po prawej stronie otwarte zostanie okno, w którym umieszczono tabelę zagięć i widok płaski rozwiniętego modelu. Co ciekawe, zarówno widok, jak i tabela, widoczne są jeszcze przed zakończeniem edycji modelu – i wszelkie zmiany w nim dokonywane od razu odnotowane są na karcie.

 

Przycisk Sheet metal table and flat view (na rysunku powyżej) wywołujący równoległy widok tabeli zgięć i arkusza płaskiego...

Edycja modelu w oknie dialogowym Sheet metal model (widoczne po lewej stronie);
zaznaczanie krawędzi przeznaczonych do zgięcia...

Wywołana tabela zagięć i widok arkusza blachy po prawej stronie obszaru graficznego; jednocześnie okno edycji modelu cały czas pozostaje otwarte – edycja nie została jeszcze zakończona!

Okno zamknięte, widoczny gotowy model, tabela zagięć i płaski widok arkusza 2D...

 

Pozwala to na sprawdzenie ew. kolizji (jak na rysunku poniżej) i dokonanie stosownej zmiany jeszcze na etapie edycji modelu. Podczas projektowania można zachować płaski widok (im większy monitor, tym lepiej ;).

 

Po wskazaniu kolejnej krawędzi, Onshape sygnalizuje możliwość wystąpienia błędu/kolizji
przy generowaniu płaskiego arkusza blachy...

...mimo to, możemy kontynuować edycję naszego modelu. Po wywołaniu tabeli zagięć i widoku arkusza
uzyskujemy podgląd miejsc, w których nastąpiła kolizja...

 

Można dodawać kołnierze, częściowe kołnierze, zawinięcia blachy, podcięcia, edytować łączenie naroży, wycięcia etc. Można również edytować kolejność zgięcia, a także modyfikować poszczególne promienie zginania. Oznacza to, że za każdym razem, gdy użytkownik dokonuje zmian, nie musi przechodzić do środowiska CAD 3D, wracać do Sheet Metal i tak w tę i z powrotem. I można to robić bezpłatnie*, w Onshape.

Prosty sposób na tworzenie częściowych kołnierzy w Onshape Sheet Metal...

 

Środowisko 3D i równocześnie dostępny widok płaski ułatwiają przeglądanie i edytowanie elementów blaszanych.
Na rysunku powyżej widoczna tabela zgięć i rozwinięcie płaski (widok 2D) modelu na arkuszu blachy...

 

Więcej na temat pracy z arkuszami blach w Onshape można dowiedzieć się z filmu dostępnego w serwisie producenta (link tutaj).

 

(ms)

*http://www.cadblog.pl/CADblog_Onshape_ile_projektow.htm

Opracowane na podstawie: https://www.onshape.com/cad-blog/unfolding-onshape-sheet-metal

 

Share
 


 [ powrót na stronę główną ]

reklama


Poznaj NX12 z CAMdivision

Blog monitorowany przez:

 

| reklama | redakcja | dane kontaktowe | prenumerata |

© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
CADblog.pl jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny Rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934